Lisbeth1Når børn ikke fortæller og voksne ikke forstår

Lisbeth Zornig Andersen

Børn skal kunne være trygge ved at sige til, hvis deres krop bliver udsat for seksuelle krænkelser. Det er mange ikke i dag. Så de tier. Dermed fortsætter krænkelserne ofte, uden at barnet får hjælp. Langt de fleste seksuelt krænkede børn vokser op med livsødelæggende mén.

Det handler desværre om mange børn. Omkring et ud af ti børn i Danmark oplever seksuelle krænkelser begået af voksne. Det vil sige omkring 100.000 børn. Kun godt 200 af overgrebene bliver registreret som en politianmeldelse.

Hvordan kan vi hjælpe børnene bedre? Til at vide, at de må sige fra. Og til at kunne sige til, når det er sket.

Lisbeth Zornig Andersen fortæller i dette foredrag om, hvordan man som voksen kan hjælpe børn til at vide, hvilken ret de har til egen krop, og til at fortælle, når de oplever seksuelle krænkelser. Det sker med afsæt i Huset Zornigs undersøgelse af 35 voksne krænkede børns fortællinger, som viser, at hverken børnene selv eller voksne omkring børnene ved nok om seksuelle krænkelser, eller hvad man kan gøre, når det sker.

Lisbeth Zornig Andersen fortæller, hvorfor mange børn vælger at tie, og hvordan nogle forsøger at sige det i stile, skoleopgaver, breve og digte, men ikke bliver hørt af de voksne. Som otteårige Julie, der i et brev til en veninde skrev om krænkelserne, som venindens forældre læste. Der skete intet. Eller elleveårige Sonja, der fortalte om stedfarens voldtægt  til sin mor. Hun fik tærsk af moren. Eller 15-årige Maria, der skrev om krænkelserne i en opgave til sin lærer – men fik blot en kritisk bemærkning om sjusket håndskrift.

Lisbeth kommer med eksempler på overgrebshistorier og forskellige udfald af dem. Flere af deltagerne i undersøgelsen oplevede regulær voldtægt, mens andre blev ”forført” af deres krænkere. Begge former for krænkelser har sat sig dybe spor, og næsten alle deltagerne i undersøgelsen døjer i dag med alvorlige senfølger som selvmordstanker, psykiske lidelser og manglende tillid til andre mennesker.

Foredraget giver deltagerne indsigt i:

  • Seksuelle krænkelser – herunder krænkelser på nettet – og tegn her på
  • FNs Børnekonvention vedrørende seksuelle krænkelser
  • Eksempler på undervisningsmaterialer og litteratur målrettet børn og unge
  • Hvordan man taler med børn i forskellige aldre om seksuelle krænkelser
  • Hvordan man støtter børn og unge i at turde fortælle og forbereder dem på, hvad der skal ske
  • Hvordan myndigheder i form af børnehuse, politiet, retsmedicinere og de sociale myndigheder fungerer og samarbejder omkring opklaring af seksuelle krænkelser
  • Lovgivningen omkring seksuelle krænkelser
  • Hvilke anbefalinger de voksne krænkede børn har til at få børn til at turde fortælle.
  • Lisbeths egne anbefalinger på baggrund af egen opvækst med seksuelle krænkelser

Foredraget er målrettet voksne, der er i kontakt  med børn. Det kan være naboer, pædagoger, lærere, frivillige i organisationer, der involverer børn og i øvrigt alle med interesse i at hjælpe med at mindske antallet af seksuelle krænkelser begået mod børn

Huset Zornigs undersøgelse ”Seksuelt krænkede børn” er udarbejdet i fællesskab med de voksne krænkede børn og faglig støtte fra blandt andre politiet, børnehus Sjælland og Red Barnet. Rapporten kan hentes på www.husetzornig.dk

Kontakt

Foredraget kan rekvireres på info@husetzornig.dk, Mikael Lindholm telefon 20409526 eller ved at udfylde nedenstående kontaktformular.

Send Message