Kursus: 360 grader om seksuelt misbrugte børn

Forstå den socialt udsatte familie – Seksuelle overgreb – Relationsskabende kommunikation – Jura og rettigheder

Ved Lisbeth Zornig Andersen. Kurset kan rekvireres.

Hvad sker der med et barn, når det udsættes for seksuelle overgreb? Og hvordan kan du spotte og hjælpe det barn? Kurset giver indblik i hvordan overgreb trækker tråde langt ind i voksenlivet og om de mekanismer, der går i gang i et barn, når det krænkes seksuelt.

Lisbeth Zornig Andersen og en række livseksperter, vil klæde dig på, så du bliver bedre til at spotte og hjælpe det krænkede barn. Du får desuden mulighed for at stille spørgsmål til livseksperterne undervejs. Livseksperterne har selv oplevet seksuelle overgreb i deres barndom.

Indhold på kurset

  1. Overblik over karakteristika ved børn udsat for seksuelt misbrug – hvordan vi spotter dem og hvordan vi hjælper dem.
  2. Gennemgang af de konkrete tiltag der er iværksat igennem den seneste tid, herunder overgrebspakken, socialstyrelsens hjemmeside www.deldinbekymring.nu m.m.
  3. Livseksperter – voksne, der som børn var udsat for seksuelle overgreb – der selv er til stede og fortæller om deres oplevelser og om hvordan de selv kom videre. Nogle oplevede, at deres krænker blev dømt. Andre fortalte det aldrig til nogen.
  4. Kommunikative værktøjer til at tale med seksuelt krænkede børn og møde dem respektfuldt, herunder etablere tillidsskabende relationer.

Form

Modulet er af en dags varighed med oplæg, udveksling af egne erfaringer og diskussioner med livseksperterne.

Målgruppe

Socialfaglige medarbejdere, der arbejder bredt inden for det sociale område eksempelvis socialrådgivere, pædagoger, socialpædagoger, plejefamilier, lærere, mentorer, coaches, sundhedspersonale, politi, samt frivillige i organisationer og institutioner, der har en rolle i forhold til børn generelt og børn i socialt udsatte familier.

Undervisere/oplægsholdere

Lisbeth Zornig Andersen, cand. polit. og stifter af Huset Zornig

Samarbejdspartnere – herunder livseksperter

Referencer

Læs hvad tidligere kursusdeltagere siger om kurserne.

Kontakt

Mere information på info@husetzornig.dk, Mikael Lindholm på telefon 20409526 eller udfyld nedenstående kontaktformular.

 

Kontaktformular

Send Message