Referencer: 360 grader om den gode anbringelse i plejefamilier

kursusbornholm Udtalelser fra deltagere på Bornholms kommunes lovpligtige kursus, som Huset Zornig afholdt i november 2014

”Som støttepædagog i folkeskolen og plejefar kunne jeg for første gang ”se” de børn, som jeg tror har været eller er udsat for overgreb – jeg har tidligere været på kurser, men ikke oplevet, at jeg er blevet bedre til at ”se” børn. Nu lykkedes det.”

”Der er en masse pædagogiske teorier og redskaber, men dette kursus er set ud fra plejebarnets perspektiv og ud fra personlige erfaringer. Super godt.”

”Godt, at I er helt nede på jorden, så det er let at identificere sig med, dermed bliver jeg opmærksom på alt, I siger.”

”I formåede med stor sikkerhed at levere selvoplevede eksempler og cases for dernæst at gå videre med teoretiske tanker, undersøgelser, m.v.”

”Godt foredragsholderne selv har været anbragt eller været på institution – det gør det ekstra troværdigt.”

”Ind imellem kunne jeg godt have knebet en tåre.”

”For mig var det særligt udbytterigt, at det, vi ser som ”negativ” adfærd hos børnene er ressourcer, som vi skal vejlede dem i at benytte hensigtsmæssigt.”

”Det var meget udbytterigt med ”de syv dødssynder” – at kunne se barnet på en anden måde, at vende det upassende til gode egenskaber.”   

”Det hele er meget inspirerende – meget interessant at se netop de mindre tiltalende værdier som brutalitet, kynisme, osv. jo præcis kan vendes til en ressource!”

”Det mest udbytterige har været, at jeg som plejemor i 34 år er bekræftet i at det arbejde, jeg har gjort, ikke har været helt forkert.”

”Det var meget udbytterigt med barnets oplevelse af at være anbragt og forståelsen af det, barnet går igennem – i forhold til de børn vi har og som vi har haft siden de var små.”

”Jeg er lige blevet færdig med pædagoguddannelsen, hvor teori fylder meget. Det har været af stor betydning at få indsigt i erfaringerne fra dem, det hele drejer sig om. Tak.”

 

En dag med Huset Zornig

Af Linette Westergaard Jørgensen, leder af Familieplejen på Bornholm

”En kursusdag  med Huset Zornigs 360 grader om den gode anbringelse i plejefamilier, er en dag tæt på virkeligheden med børn og unge der bliver udsatkursusbornholm2

for vold og overgreb. Du bliver som plejefamilie, fagperson eller bare som menneske inddraget i en barsk, rå og ubarmhjertig fortælling om konsekvenserne af den virkelighed af omsorgssvigt nogle af vores børn og unge lever i. Det er ikke en helt almindelig kursusdag, hvor tankerne kan flyve andre steder hen, men en dag, hvor opmærksomheden er 100 % rettet mod to oplægsholdere og livseksperter, der selv deler ud af egne tragiske livshistorier.

Et oplæg, hvor man på egen krop kan mærke den smerte og det tab, de har måtte gennemleve, og hvordan de er kommet ud på den anden side af livet med humør og en brutal professionalisme. 360 grader om den gode anbringelse tager dig med på en tur gennem barnets oplevelse af at være anbragt, og hvor vigtig en opgave i samfundet vi har som de professionelle til at hjælpe og investere de rigtige steder på det rigtige tidspunkt.

De professionelle får også på kurset illustreret, hvor galt det kan gå, når vi ikke udviser tilstrækkelig omsorg, opmærksomhed og forståelse for de børn og unge, der er mest udsat i vores samfund. Hvis du arbejder med udsatte børn og unge kan jeg varmt anbefale en tur med Huset Zornigs 360 grader om den gode anbringelse. Det er en dag, hvor teori og praksis går op i en højere enhed, og hvor du, for en tid, glemmer tid og sted og kommer bagom  udsatte børns oplevelse af samfundets håndtering af omsorgssvigt fra voksne.”